Jakt

Vi har egna samt arrenderade jaktmarker i Tibro, Hjo, Karlsborg och Skövde. Vilt köper vi in ifrån utvalda jaktlag i närområdet (älg, kronhjort, dovhjort och rådjur).

Den som vill leverera vilt till oss för första gången ska först ringa till Günther.

Vid leverans av vilt skall följande alltid beaktas noggrant!

  • Alla röda organ måste vara med, såsom lunga, lever utan gallblåsa, njurar, hjärta och mjälte. Viltet ska levereras direkt efter avlivning (max två timmar). Beakta att de färska organen ska ligga luftigt i exempelvis en påse som är öppen.
  • Alla röda organ måste vara identitetsmärkta så att man kan säkerställa att de tillhör viltet (vid leverans av flera djur).
  • Ett färskt avlivat vilt bör levereras med den öppna sidan uppåt så att den kyls ner och förhindrar att en “stinkande sur jäsning” påbörjas.
  • Vilt som är kontaminerat med flugägg tas inte emot.
  • Namn på skytten samt jaktmark där viltet avlivades skall lämnas.
vildsvin

Det är bättre att fråga en gång för mycket, än en gång för lite.