Linderödssvin

Våra avelsmål

Linderödssvinen skall hållas rena från inkorsning av andra raser. Viktigt är också att vi inte har några ensidiga avels urval efter speciell färg eller ökad produktion.

Djur används inte i avel om de har missbildningar, är aggressiva, inte kan ta hand om sina ungar eller misstänks ha inkorsning av annan ras. Djuren ska vara friska, klara av att föda upp sina ungar och vara hanterliga att handskas med.

Utfodring och stallar

Våra grisar går ute året runt med extra halm i hyddorna under vintern. Fodret består i huvudsak av krossat spannmål uppblött i vatten samt salt & mineraler.

Under betessäsongen bökar de naturligtvis i jorden där de går men de får också nyslaget gräs vilket de förtjust brukar äta upp.

Lite historia

Linderödssvinet är Sveriges enda oförädlade lantras av tamsvin. De linderödssvin som finns idag härstammar från Skånes Djurpark. Denna lantras är oförädlad, vilket innebär att den har kvar stor variation. Den är inte lika snabbväxande som de grisar som utnyttjas i dagens storproduktion, men har många andra förtjänster.

Kroppsformen är lite rundare än de långa moderna raserna. Trynet är rakt. Öronen är medelstora och ofta lite vinklade framåt som solskydd. Färgen varierar, men är alltid svartfläckig med gråvit eller brunröd grundfärg. Linderödssvinet är härdigt och trivs bäst om det ges möjlighet att vara ute och böka i skog och mark.