Legoslakt

Våra priser grundar sig på att vi tar oss mer tid för varje enskilt djur i slaktprocessen från det att djuret levererats till oss.

Dessutom behandlar vi varje slaktkropp individuellt med avseende på köttets utseende, fetthalt samt pH-värde. Vi kan inte, vill inte och behöver inte konkurrera med de stora slakterierna.

Priser för legoslakt

Nöt (from 1/1 2024)

Slaktkostnad* 15:-/kg
Detaljstyckning** inkl malning 13:-/kg (uppdelad i max 4 delar, tillägg 2kr/kg vid 8 delar)
Vakuumpakatering*** 7:-/kg (uppdelad i max 4 delar, tillägg 2kr/kg vid 8 delar)
Märkning med etikett 250:-/del

Kilopriserna baseras på slaktkroppsvikt.
* min 2 000 kr
** På djur med högre fettklass än 3+ tillkommer arbetstid pga längre styckningstid och mer avfall.
*** Kostnaden för paketering av köttfärs beräknas i tid.

Lamm & får (from 1/1 2024)

Slaktkostnad 650:-/lamm
Slaktkostnad 850:-/får/bagge
Finstyckning lamm 495:-/st
Vakuumpaketering 350:-/st
Märkning med etikett 150:-/st
Återtag skinn* 200:-/st (inkl saltning samt leverans till Donnia.)

Kostnaden för finstyckning av får/bagge beräknas i tid.
* Återtagsskinn som av någon anledning går sönder under slakt eller ej går att bereda ersätts ej.

Gris (from 1/1 2024)

Slaktkostnad 1 500:-/st
Trikinprov 150:-/st
Grovstyckning 1 000:-/st
Finstyckning Offereras efter önskemål om styckning!

Observera följande:

Slaktavfallskostnader tillkommer och beräknas efter vikt och med priser från Svensk Lantbrukstjänst AB.

Förorenade djur som kräver “sanitetsslakt” (enligt jordbruksverkets hänvisning av gödselförorenade slaktdjur) tas inte emot! Kostnader uppstådda iom detta beräknas djurägaren.

Vi vill inte slakta dräktiga djur och därför belastas dessa med dräktighetstillägg! Detta gäller ej vid nödslakt.