Får

Våra avelsmål

Vi avlar på tackor som förutom bra exteriör och hög fruktsamhet även har bra modersegenskaper och god mjölkproduktion.
Målet är att få fram tack- och bagglamm med bra muskeldjup och låg fettansättning. Ett lugnt och stadigt temperament är också av stort värde.

Djuren ska vara friska, klara av att föda upp sina ungar och vara hanterliga att handskas med.

Besättningen är Maedi Visna-fri och ansluten till Elitlamm Avel & Produktion.

Utfodring och stallar

På vintern är alla fåren inomhus i våra luftiga och oisolerade stallar. Då utfodras de med bra ensilage samt har fri tillgång till salt och mineraler.

Tackorna lammar strax efter påsk. Så fort de har lammat flyttas tackan med lammen in en sk lammbox där de får stå och ”lära känna varandra” i minst 1 dag vid 1 lamm, 2 dagar vid 2 lamm osv. Därefter får de gå tillbaka till flocken igen.

När betet börjar komma igång i maj släpps alla fåren ut på bete här på gården. Där flyttas de sedan runt mellan olika fållor beroende på hur gräset växer, då de gärna vill ha kortväxt gräs. Den första tiden kan tackorna och de små lammen de välja att gå in och lägga sig i stallet om det skulle bli regnigt väder.

Är ni intresserad av gutefår, tveka inte att ringa, besökare är alltid välkomna!

lammboxar-nr-1
texeltacka-med-lamm

Texelfår

Texel är ursprungligen en holländsk ras med mycket bra köttegenskaper och högt slaktutbyte. Rasen har god köttighet, kombinerat med låg och sen fettansättning.

Svensk Texel är ett medelstort vitt får utan ull på huvudet och benen. Kroppen är muskulös och mule och klövar är svarta. Det är ett lugnt och tillitsfullt får som är lätt att hantera både på stall och bete.

narbild-tacka

Gotlandsfår

Gotlandsfåret har sitt ursprung i det gotländska utegångsfåret. Genom urval för storlek och pälskvalitet har gotlandsfåret utvecklats till en effektiv ras för produktion av kött och pälsskinn.

De vuxna djuren är grå med svarta huvuden och ben. Benstommen är gracil och huvudet finskuret. Såväl baggar som tackor saknar horn.

Temperamentet är livligt utan att fåren för den skull är skygga och de är lätta att få tama. Vid betesgång är gotlandsfåren ofta mer utspridda i terrängen än får av andra raser. De har dock en utpräglad flockinstinkt och fungerar utmärkt tillsammans med vallhundar.

gotlandstacka-med-lamm

Gutefår

Rasen gutefår är en ursprunglig svenskt lantras som funnits på Gotland i årtusenden. Fynd har gjorts som visar att dagens gutefår ser ungefär likadant ut som vikingatidens får. Både baggar och tackor har 2 välutvecklade, böjda, horn (vilka gör att många tror att det är getter). Ullens färg varierar i mest grå nyanser, men även svart och vitt kan förekomma. Förutom deras trevliga lynne är de även väldigt goda mödrar till sina lamm.

Är ni intresserade av får, tveka inte att ringa, besökare är alltid välkomna!

gutebaggen